הרשמה לישראלים

(דמי ההרשמה בש"ח (כולל מע"מ

משתתף רגיל


רישום במקוםרישום החל מ - 19.5.2017 
ועד 19.10.2017
רישום מוקדם עד 18.5.2017קטגוריה
₪ 900₪ 600₪ 480משתתף לכנס מלא
22-23.10.2017
 ₪ 600 ₪ 400 ₪ 350משתתף ליום ראשון
22.10.2017
 ₪ 600 ₪ 400₪ 350משתתף ליום שני 
23.10.2017

מתמחים*


רישום במקוםרישום החל מ - 19.5.2017 
ועד 21.10.2017
רישום מוקדם עד 18.5.2017קטגוריה
₪ 800₪ 400₪ 350משתתף לכנס מלא
22-23.10.2017
 ₪ 350 ₪ 200 ₪ 200משתתף ליום ראשון
22.10.2017
 ₪ 350 ₪ 200₪ 200משתתף ליום שני 
23.10.2017

אחיות


רישום במקוםרישום החל מ - 19.5.2017 
ועד 21.10.2017
רישום מוקדם עד 18.5.2017קטגוריה
₪ 900₪ 600₪ 480משתתף לכנס מלא
22-23.10.2017
 ₪ 480 ₪ 300 ₪ 300משתתף ליום ראשון
22.10.2017
 ₪ 480 ₪ 300₪ 300משתתף ליום שני 
23.10.2017

הערות


מתמחים מתבקשים להציג אישור ממנהל/ת מחלקה במעמד ההרשמה כדי ליהנות מהתעריף המוזל

:דמי ההרשמה לכנס המדעי כוללים


* תג
* תיק
* תכנית הכנס
* השתתפות בהרצאות
* כניסה לתערוכה
* כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים

 


תשלום
  אפשרויות תשלום
 
כרטיס אשראי
כרטיס אשראי של חברה/ שאינו שייך למשתתף - יש לספק אימייל מבעל כרטיס האשראי המאשר חיוב הכרטיס עבור דמי הרישום של המשתתף. ללא אישור זה איננו מורשים לחייב את האשראי שאינו שייך למשתתף
 
העברה בנקאית
יש לבצע את ההעברה ולשלוח אסמכתא (במייל או באמצעות מערכת זו) לפי פרטים אלה
פרטי בנק
דן כנסים פרגון
בנק הפועלים, סניף פתח תקוה  616  , מס' חשבון 667381
כתובת סניף פתח תקוה , חובבי ציון 1 פ"ת
 
תשלום בהתחייבות:  גופים ומוסדות המשלמים כנגד חשבונית, ישלחו התחייבות לתשלום לפי המחיר במועד בו יועבר התשלום (המחיר הגבוה או תשלום במקום) תלוי במועד הגעת ההתחייבות. התחייבות לתשלום תתקבל בכתב רק מחברות שיש להן הסדר אשראי עם חברת דן כנסים ותערוכות בע"מ. על התשלום להגיע לפני הכינוס
במידה ולא, התשלום יגבה במקום מהמשתתפים

הזמנות רישום, לינה או הרשמה לאירועים נלווים יטופלו רק עם הגעת התשלום
על התשלום להגיע עד שבועיים לפני הכינוס
הרשמה/הזמנות ללא העברת תשלום - אינה תקפה

מדיניות ביטול השתתפות


ביטול השתתפות - מדיניות ביטול ההרשמה מבוססת על קבלת הודעה כתובה מראש, בהתאם לתנאי הביטול שלהלן:
- ביטול שהתקבל עד ל15 בספטמבר 2017 – החזר כספי מלא בניכוי 50₪ דמי טיפול
- ביטול שיתקבל לאחר תאריך זה - אין החזר כספי

 

 

 

 :למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת הרישום

Paragon Group (דן כ. כנסים ותערוכות 1999 בע”מ.)
נאוה אלפנדרי לוי -טלפקס: 03-5767712
דוא”ל:nlevy@paragong.com
רחוב אבא אבן 15, ת.ד 12089 הרצליה, מיקוד:4672533